Jurnalul consilierilor juridici

Colegiul Consilierilor Juridici Constanța

EXAMENUL DE DEFINTIVARE/COMPATIBILIZARE – 2015

Potrivit Hotărârii nr. 41/03.06.2015 a Consiliului Director al Colegiului Consilierilor Juridici Constanţa, examenul scris pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv se va desfăşura în data de 01 august 2015.

La aceeaşi data se va desfăşura şi examenul pentru consilierii juridici definitivaţi prin efectul legii şi al prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, în vederea compatibilizării cu reglementarile privind definitivarea în alte profesii juridice, aşa cum acestea au fost stabilite de statutele profesionale şi regulamentele profesiilor respective (avocat, notar, executor judecătoresc etc).

Detalii 

Anunțuri

ÎNȘTIINȚARE EXCLUDERE MEMBRI

În conformitate cu art. 9 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Constanţa, aşa cum acesta a fost aprobat de Adunarea Generală din data de 04.12.2013, membrii care nu au achitat cotizaţia timp de un an sunt consideraţi suspendaţi de drept din calitatea de membru activ cu drepturi depline, fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile.

Situaţia de suspendare pentru neplata cotizaţiei este constatatată  de Consiliul Director, fiind adusă la cunoştinţa celui în cauză prin prin e-mail, prin afişare pe pagina web oficială a Asociaţiei sau prin scrisoare recomandată. În cazul în care, în termen de 60 de zile calendaristice de la data îndeplinirii procedurii de înştiinţare, cel în cauză nu achită cotizaţia restantă, Consiliul Director poate  hotărî excluderea acestuia din Asociaţie.

Față de cele precizate, prezentul anunț constituie înștiințare în sensul art. 9(3) din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Constanța pentru consilierii juridici care apar cu mențiunea “suspendat pentru neplata cotizației” în Tabloul consilierilor juridici  

În cazul în care, în termen de 60 de zile calendaristice de la data afișării prezentului anunț, cei în cauză nu achită cotizaţia restantă, Consiliul Director va proceda la excluderea din Colegiu şi radierea din Tablou.

Consiliul Director

„Convinge judecătorul” la Constanţa

Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa, în parteneriat cu Wolters Kluwer România, Facultatea de Drept și Științe Administrative – Universitatea Ovidius Constanța și Fundația Europrof a Baroului Constanţa organizează lansarea la Constanța a cărții „Convinge judecătorul – Tehnica și arta convingerii instanței”, scrisă de Adrian Toni Neacșu, vineri, 4 iulie 2014, de la ora 17.00, în Sala Senatului (Campus) a Universității Ovidius din Constanța. Lansarea va avea loc în prezența autorului și a altor invitați.
„Convinge judecătorul” este considerată deja cartea juridică eveniment a anului, o carte surprinzătoare, originală, directă. Adrian Toni Neacșu reușește să arate cum gândesc cu adevărat judecătorii, într-o lucrare unică în literatura noastră. Ea vorbește despre cum iau deciziile judecătorii, despre ce îi impresionează pozitiv sau negativ, despre ce le este pe plac, ce îi deranjează și despre ce așteptări au de la cei care stau în fața lor. Este o prezentare directă și onestă a perspectivei judecătorilor asupra dosarelor pe care le au de soluționat, necesară a fi cunoscută tocmai pentru a crește eficiența și calitatea interacțiunii cu instanțele și judecătorii înșiși.
Adrian Toni Neacșu a început ca judecător la Judecătoria Panciu în 1998. Din 1999 a fost numit judecător la Judecătoria Focșani, iar din 2004 a promovat ca judecător la Tribunalul Vrancea. Începând cu anul 2006 a exercitat prin concurs două mandate de președinte al Tribunalului Vrancea. În 2011 a fost ales reprezentant în Consiliul Superior al Magistraturii al judecătorilor de tribunale, iar din 2013 este avocat. Începând din 1999 a publicat numeroase articole de specialitate și de opinie. A mai scris “Între statul de criză și statul de drept” (editura Universul Juridic, 2010). Este redactor-șef al revistelor Pandectele Române și Monitorul Jurisprudenței, director al Institutului de Drept Practic și administrator al www.CastigaProcese.ro.
Cartea va putea fi găsită la eveniment sau poate fi achiziționată în exclusivitate din magazinul online www.WoltersKluwer.ro
Pentru confirmarea participării vă rugăm să trimiteți un email la adresa ccjct@ccjct.ro.

HOTĂRÂREA OCJR PRIVIND MODIFICAREA STATUTULUI PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC-PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL

În Monitorul Oficial al României nr. 452/20.06.2014- partea I – a fost publicată Hotărârea nr. 4 din 17 martie 2012 a Congresului Ordinului Consilierilor Juridici din România pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic.

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,

– prevederile Statutului profesiei de consilier juridic,

– Congresul Ordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) întrunit statutar în data de 18 aprilie 2010 în care s-a hotărât schimbarea denumirii Federaţiei, schimbarea siglei Federaţiei, schimbarea denumirii organelor de conducere şi a organelor de specialitate, modificarea numărului vicepreşedinţilor şi arondarea teritorială,

– Congresele Ordinare ale Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) întrunite statutar în data de 15 ianuarie 2011 şi 17 martie 2012 în care s-a hotărât modificarea însemnelor corpului profesional şi s-a stabilit modalitatea şi data de implementare a acestora,

Congresul Ordinar al Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) hotărăşte:

Art. I

Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2004, se modifică după cum urmează:

1.În tot cuprinsul statutului, sintagma „Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România” (având prescurtarea U.C.C.J.R.) se înlocuieşte cu sintagma „Ordinul Consilierilor Juridici din România” (având prescurtarea O.C.J.R.), sintagma „Comisia metodologică de organizare şi exercitare a profesiei de consilier juridic” se înlocuieşte cu sintagma „Comisia metodologică de îndrumare profesională”, sintagma „Biroul executiv” se înlocuieşte cu sintagma „Comitetul coordonator”, sintagma „Comisia centrală de cenzori” se înlocuieşte cu sintagma „Comisia de cenzori” şi sintagma „Comisia centrală de disciplină” se înlocuieşte cu „Comisia de disciplină”.

2.Articolul 68 va avea următorul cuprins:

„Art. 68

(1) Organele de conducere ale O.C.J.R. sunt:

a) Congresul (format din toţi delegaţii Colegiilor teritoriale membre);

b) Consiliul (format din toţi decanii Colegiilor teritoriale membre);

c) Comitetul coordonator (format din preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinţi);

d) Comisia de cenzori.

(2) În cadrul O.C.J.R. funcţionează următoarele organe de specialitate:

a) Comisia de disciplină;

b) Comisia metodologică de îndrumare profesională;

c) secretarul general;

d) trezorierul;

e) aparatul tehnico-administrativ al O.C.J.R.”

3.Articolul 78 va avea următorul cuprins:

„Art. 78

Vicepreşedinţii O.C.J.R. sunt în număr de 7 şi sunt înlocuitori ai preşedintelui, în lipsa prim-vicepreşedintelui, în ordinea stabilită de către acesta.”

4.Articolul 79 va avea următorul cuprins:

„Art. 79

Vicepreşedinţii zonali coordonează activitatea membrilor Federaţiei, conform arondării teritoriale, astfel:

a) zona I: Bucureşti/Călăraşi/Giurgiu/Ialomiţa/Ilfov/Teleorman/ Constanta/Tulcea;

b) zona II: Bacău/Botoşani/Brăila/Galaţi/Iaşi/Neamţ/Vaslui/ Vrancea/Suceava;

c) zona III: Bihor/Bistriţa-Năsăud/Cluj/Harghita/Maramureş/ Mureş/Satu Mare/Sălaj;

d) zona IV: Alba/Arad/Caraş-Severin/Dolj/Gorj/Hunedoara/ Mehedinţi/Olt/Timiş;

e) zona V: Argeş/Braşov/Buzău/Covasna/Dâmboviţa/ Prahova/Sibiu/Vâlcea”

5.Articolul 88 va avea următorul cuprins:

„Art. 88

Însemnele corpului profesional, sigla, modelul ştampilei şi al timbrului sec al O.C.J.R., modelul ştampilei pentru preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii O.C.J.R., modelul ştampilei pentru Comisia de cenzori (preşedinte comisie), Comisia de disciplină (preşedinte comisie), Comisia metodologică de îndrumare profesională (preşedinte comisie), secretar general şi trezorier O.C.J.R., modelul ştampilei şi al timbrului sec al Colegiului teritorial, modelul legitimaţiei consilierului juridic, tip card, modelul ştampilei personalizate a consilierului juridic, modelul parafei şi al insignei consilierului juridic, modelul ştampilei societăţii profesionale, precum şi modelul împuternicirilor de reprezentare juridică pentru consilierul juridic, pentru societăţi profesionale şi de substituire între societăţi profesionale sunt cuprinse în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul statut”

6.Anexele nr. 1-7 se radiază şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II

Forma, caracteristicile şi dimensiunile, aşa cum sunt prevăzute în anexe, sunt obligatorii.

Art. III

Începând cu data de 1 mai 2012 se implementează noile însemne, prin utilizarea în mod unitar a acestora de către O.C.J.R. şi Colegiile teritoriale membre ale O.C.J.R. şi, implicit, de către consilierii juridici înscrişi pe Tablourile ţinute de către Colegiile teritoriale membre ale O.C.J.R.

PARTENERIAT ÎNTRE COLEGIILE CONSILIERILOR JURIDICI DIN BRAŞOV ŞI CONSTANŢA

Colegiile Consilierilor Juridici din Braşov şi Constanţa au încheiat un parteneriat care vizează actualizarea şi perfecţionarea cunoştintelor şi deprinderilor specifice profesiei de consilier juridic, dezvoltarea carierei, schimbul de experinţă şi adaptarea la noile cerinţe impuse de piaţa muncii.

Parteneriatul se va concretiza prin organizarea de sesiuni comune de formare profesională – colocvii, dezbateri şi alte activităţi cu tematică juridică. Membrii Colegiului Consilierilor Juridici Braşov şi membrii Colegiului Consilierilor Juridici Constanţa vor beneficia de gratuitate sau reducerea taxelor de participare la aceste activităţi.

Cele două organizaţii profesionale militează pentru reevaluarea şi redefinirea rolul consilierului juridic, alături de celelalte profesii juridice, dintr-o perspectiva modernă, europeană, adecvată noilor realităti economice si juridice ale societătii romanesti.

Contencios administrativ. Seminar cu participare gratuită.

Baroul Constanţa şi Fundaţia EUROPROF, în parteneriat cu Colegiul Consilierilor Juridici Constanţa, organizează SEMINARUL INTERNAŢIONAL
„PROBLEME ACTUALE ALE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ÎN ROMÂNIA ŞI FRANŢA”
17.04.2014, orele 14:00 – 20:00
Evenimentul se va desfăşura la sediul Baroului Constanţa, str. Traian nr. 24 B, et. 2. Participarea la acest eveniment este gratuită.

Programul şi tematica seminarului:

http://www.ccjct.ro/

“LIGA” A DEVENIT “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CONSTANŢA”

Judecătoria Constanţa a admis cererea prin care a fost solicitată înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor a modificarilor privind denumirea, statutul şi componenţa organelor de conducere şi decizie ale asociaţiei noastre, aşa cum acestea au fost stabilite prin Hotărârea Adunării Generale din data de 04. 12. 2013.
Aşadar, noua denumire a asociaţiei noastre este “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CONSTANŢA”, similar celorlalte asociaţii din ţară, afiliate Ordinului Consilierilor Juridici din România.
A fost adoptat, de asemenea, un nou statut, principalele noutăţi cuprinse de acesta vizând adaptarea asociaţiei noastre la modul de organizare şi funcţionare al colegiilor consilierilor juridici din celelalte judeţe.

COLOCVIILE JURIDICE 2013 – NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ: 14-15 iunie 2013

LIGA CONSILIERILOR JURIDICI DIN JUDEȚUL CONSTANȚA * FACULTATEA DE DREPT, ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE ȘI SOCIOLOGIE – UNIV. “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA * BAROUL CONSTANȚA * FUNDAȚIA EUROPROF ORGANIZEAZĂ COLOCVIILE JURIDICE 2013 – NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ.

14-15 iunie 2013, Universitatea Ovidius din Constanţa (sediul nou-Campus) – sala 103

PROGRAM ŞI TEMATICĂ

Vineri, 14 iunie:

• 14,00- 14,15 > Conf. univ. dr. George Șerban-Decanul Facultății de Drept, Științe Administrative și Sociologie
• 14,15 – 14,30 > Lect. univ dr. Gabriel Cornel Grigore – Decanul Baroului Constanța
• 14,30 – 15,30 > Lect. univ dr. Marilena Marin & Lect. univ dr. Mădălina Botină – Competența generală a instanțelor române în divorțul cu elemente de extranietate
• 15, 30- 16,00 > Pauză – coffee break • 16,00- 18,00 > Prof. univ. dr. Magda Volonciu – Incidența reglementărilor Noului Cod de procedură civilă în litigiile de muncă. Procedura medierii în litigiile de muncă
• 18,00 – 19,00 > Execut. jud. Adrian Stoica & Execut. jud. Bogdan Dumitrache – Probleme de executare silită în lumina noului Cod de procedură civilă

Sâmbătă, 15 iunie:

• 10,00 – 11,30 > Lect. univ dr. Ştefan Naubauer – Aspecte practice privind sesizarea instanței de judecată, conform Noului Cod de procedură civilă
• 11,30 – 12,00 > Pauză – coffee break
• 12,00 – 13,30 > Lect. univ dr. Gabriel Uluitu – Proceduri speciale de recuperare a creanțelor
• 13,30 – 14,30 > Conf. univ. dr. George Șerban – Drepturile regaliene ale președintelui

Taxa de participare: 100 lei/zi/persoană (se plătește la locul desfășurării colocviului)

Participarea este gratuită pentru membrii Ligii Consilierilor Juridici care au achitat cotizația pe anul 2013
Pentru confirmarea participării: lcjconstanta@yahoo.com * 0724239879 *

30 mai 2013 – Adunarea Generală a Asociaţiei Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa

Consiliul Director al Asociaţiei Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa, întrunit în data de 13 mai 2013, în temeiul prevederilor art. 13 din Statut, convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Liga Consilierilor Juridici din Judeţul Constanţa pentru data de 30 mai 2013, ora 17:00 – Colegiul Național Mircea cel Bătrân, sala Coriolan.
Ordinea de zi:
– Raport de activitate pe anul 2012;
– Situaţia financiară pe anul 2012 (bilanţ contabil);
– Informare de la Congresul Ordinului Consilierilor Juridici din România;
– Diverse

Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociologie, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța-20 de ani de învățământ juridic și administrativ

Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociologie, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța aniversează 20 de ani de învățământ juridic și administrativ. În acest context, facultatea organizează o serie de manifestări dedicate celor două decenii de activitate în perioada 14 noiembrie – 7 decembrie 2012.

Facultatea din orașul de pe țărmul Pontului Euxin s-a dovedit a fi o excelentă formatoare de personalități în domeniul juridic si administrativ, mărturie stă numărul impresionant de absolvenți care ocupă în prezent funcții și activități în orașul nostru și nu numai. Cu un început timid, Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociologie se bucură în prezent de o recunoaștere nu numai locală, dar și națională și internațională. Corpul profesoral este format atât din practicieni de prestigiu, cât și din teoreticieni, buni și apreciați cunoscători ai valorilor morale și profesionale. Atenția principală este îndreptată asupra dezvoltării personale și profesioanle a studenților care au ales să-și desăvârșească studiile în cadrul facultății, astfel încât inserția pe piața muncii să fie una cât mai mare și de lungă durată. În prezent, Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociologie numără mai mult de 2.000 de studenți.

Programul evenimentului

Miercuri, 14 Noiembrie 2012 ora 14.00, sala Senatului, etaj 2, Campus

  • Cuvântul de deschidere al Rectorului Universității „Ovidius” din Constanța prof.univ.dr. Dănuț Tiberius EPURE; cuvântul de deschidere al Prorectorilor Universității „Ovidius” din Constanța prof.univ.dr.ing. Gabriela STANCIU, prof.univ.dr. IPS TEODOSIE Petrescu, prof.univ.dr. Victor PLOAE, prof.univ.dr. Ion BORDEIANU, conf.univ.dr. Florin ANGHEL;
  • Prezentarea Facultății de Drept, Științe Administrative și Sociologie: „DUPĂ 20 DE ANI”, moderator decanul FDSAS – conf.univ.dr. George ȘERBAN;
  • Acordarea diplomelor de excelență cadrelor didactice şi membrilor fondatori;
  • Personalități ale lumii juridice și administrative constănțene, decernare diplome de excelență
  • Foști absolvenți cu merite deosebite: domeniul Știiințe juridice şi domeniul Științe Administrative.
  • Acordarea diplomelor pentru colaboratori și parteneri.

Luni, 19 noiembrie 2012 ora 16.00 – Redenumire Săli de Curs

Sala 103 – Prof. Univ. Dr. Vintilă DONGOROZ; Sala 227 – Prof. Univ. Dr. Gheorghe BELEIU; Sala 228 – Prof. Univ. Dr. Dorin CLOCOTICI.

Marţi, 20 noiembrie 2012 ora 16.00 – Redenumire Săli de Curs

Sala 216 – Prof. Univ. Dr. Antonie IORGOVAN; Sala 211 – Prof. Univ. Dr. Paul NEGULESCU; Sala 238 – Prof. Univ. Dr. C. G. DISSESCU.

Vineri, 7 decembrie 2012

ora 12.00

Secțiunea I: Lansare de carte – Amfiteatrul 103, etaj I, Campus

– Lect. Univ. Dr. Prodecanul Facultății de Drept, Științe Administrive și Sociologie

Mihaela RUS, „Decizia managerială – repere teoretico-aplicative”

– Conf. Univ. Dr. Vasile DRĂGHICI și Dr. Silviu CIOCOIU- „Investigarea criminalistică a acidentelor de navigație”

– Colaborator al Facultății de Drept, Științe Administrive și Sociologie dr. Ivan ANANE – „Aplicarea legii penale în timp”.

Ora 14.00

Secţiunea a-II-a: Acordarea titlului de Doctor Honoris Causadomnului Prof. Univ. Dr. Emilian Stancu, Universitatea Bucureşti, sala Senatului, etaj II, Campus.

Biroul de promovare și relații publice,

13 noiembrie 2012